FIȘELE Cursurilor și programelor 2023

 1. SC 06 MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE
 2. AO 01 ACHIZITII PUBLICE – LEGISLATIE SI PROCEDURI SEAP
 3. FR 10 REFERENTI STARE CIVILA SI EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI
 4. U0 08 REGISTRUL AGRICOL – OBLIGATII, TERMENE, RESPONSABILITATI
 5. A0 08 MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
 6. RP 05 COMUNICARE INTERINSTITUTIONALA SI RELATII PUBLICE
 7. F0 07 ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA SI C.F.P. IN INSTITUTIILE PUBLICE
 8. RP 04 ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ÎN A.P.L.
 9. F0 12 IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – EXECUTARE SILITĂ
 10. AI 01 AUDITUL PUBLIC INTERN – MANAGEMENTUL RISCULUI
 11. F0 17 ALESUL LOCAL – IMPLEMENTAREA NOULUI COD ADMINISTRTIV
 12. FR 02 COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI SECRETAR GENERAL U.A.T.
 13. NORME ȘI PROCEDURI DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ
 14. MSU 01 MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ – ȘEF SERVICIU SV.SU.
 15. U 01 URBANISM ȘI AMENAJAREA TERIORIULUI