ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ

Oferta Formare perfectionare 2024 fara prevederile HG 714/2018

EXTRAS DIN PREVEDERILE – Hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului – În vigoare de la 01 ianuarie 2019

Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede altfel.

Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;

o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. cu până la 50%.

Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

ART. 4 (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

În situația în îngrijire a organizatorului instructajelor sau altor activități în legătură cu sarcini de serviciu asigură o masă integrală și / sau cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizație de delegare și / sau alocația de cazare, după caz.

ATR. 8 În cuprinsul întregului act normativ, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860 / 2006 privind drepturile și obligațiile pentru personal autorizat și instituții funcționale de instituții publice și care trebuie să aibă grijă să se detașeze în alte localități, precum și în caz de depozit, în ceea ce privește serviciul local, în ceea ce privește serviciul privat, să poată schimba și să se schimbe rămâne în continuare, trebuie să ia în considerare o poziție fixă .