SCOPUL ACEF

Scopul “ACEF” este de a susține și promova interesele generale ale instituțiilor și structurilor cu atribuții în formarea, evaluarea și standardizarea competențelor profesionale, precum și identificarea, mobilizarea și valorificarea resurselor necesare susținerii sistemului și activităților educaționale.

OBIECTIVELE ACEF

  • organizarea și susținerea de cursuri de formare/perfecționare în domeniile de interes atât pentru sectorul bugetar cât și pentru cel din domeniul privat, pe baza standardelor aprobate în acest sens, pentru membrii asociației precum și pentru alte persoane care solicită aceste cursuri;
  • elaborarea unor standarde profesionale pentru desfășurarea formării profesionale pentru funcția publică și personalul contractual atât din instituțiile publice cât și din structurile agenților economici;
  • promovarea competenței profesionale a reprezentanților aleși, a personalului din administrația publică, a personalului din cadrul structurilor agențiulor economici;
  • promovarea cooperării între instituțiile de formare/perfecționare, între acestea și alte organizații naționale și internaționale;
  • reunirea și organizarea profesioniștilor în activitatea de standardizare la nivel național într-un cadru legal, care să reglementeze drepturile și obligațiile acestora, precum și cooperarea lor cu profesioniștii în domeni din alte țări;
  • realizarea de startegii, studii și activități de cercetare pentru dezvoltarea și modernizazrea serviciilor publice și întărirea capacității instituționale a acestora, promovarea unor programe de asigurare a calității serviciilor publice și urmărirea corelării acestora cu normele europene;
  • editarea unui buletin informativ, pagina Web, CD, și a unor materiale de publicitate în sprijinul cuoașterii activității și profilului asociației și a performanțelor sale profesionale;
  • organizarea de reuniuni naționale sau internaționale, schimburi de experiență, vizite de studiu, mese rotunde, seminarii și simpozioane pe teme de administrație publică, avânddrept scop ridicarea nivelului formării de specialitate și dezvoltării cercetării, precum și popularizarea realizărilor din aceste domenii;
  • realizarea altor obiective stabilite de Adunarea Generală sau Consiliul Director în legătură cu scopul asociației.