DESPRE ACEF

Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor ACEF, este o organizaţie autonomă, cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale instituțiilor cu artibuții principale în domeniu formării, evaluării și standardizării competențelor, în raport cu autoritățile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.
Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor ACEF este organizată pe trei secţiuni, ce corespund domeniului principal de activitate al membrilor și beneficiarilor săi:

  • Formare/Perfecționare
  • Servicii Standardizare
  • Organism consultativ
    • fiind înscrisă pe lângă Parlamentul României
    • Camera Deputaților – pe marginea acestui domeniu de activitate
  • Evaluare competențe profesionale
    • pe lângă Autoritatea Națională de Calificări