Organigrama

ORGANIGRAMA ACEF

  • 1. ADUNAREA GENERALĂ A AOCIAȚILOR – TOTALITATEA MEMBRILOR
  • 2. CONSILIUL DIRECTOR – 3 PERSOANE ALESE
  • 3. DIRECTOR EXECUTIV – 1 PERSOANĂ NUMITĂ
  • 4. FINANCIAR CONTABILITATE ȘI R U – 1 CONTABIL ȘEF ȘI 1 EXPERT RU
  • 5. PROIECTE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – 2 PERSOANE
  • 6. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – 1 SEF DEPARTAMENT ȘI 2 ADMINISTRATOR FORMARE
  • 7. ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV, ȘI IT.  – 1 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, 1 ADMINISTRATOR, 1 EXPERT IT

TOTAL = 11 POSTURI