DESCĂRCAȚI FIȘA CU DETALIILE CURSULUI SELECAT

PENTRU O BUNĂ INFORMARE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL ȘI DETALIEREA PROGRAMELOR DE FORMARE PERFECȚIONARE ORGANIZATE DE ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ ACEF VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE FIȘA PROGRAMULUI ASTFEL:

PENTRU A VIZUALIZA FIȘA APASATI PE TITLUL CURSULUI


COD PROGRAM A001 – Achizitii publice – Implementarea procedurilor


COD PROGRAM A008Managementul timpului


COD PROGRAM U001 – Amenajarea teritoriului și urbanism


COD PROGRAM F003 Aplicarea Codului fiscal si a CPF in serviciile de taxe și impozite locale


 COD PROGRAM F007 Contabilitate publica armonizată cu directivele europene


COD PROGRAM F010 Finanțepublice locale și contabilitatea instituțiilor


COD PROGRAM FO12 Impozite si taxe locale si colectarea lor


COD PROGRAM FO16 Managementul achizitiilor publice


COD PROGRAM FR 01 Aleși locali 


COD PROGRAM FR 02 – Secretari Consiliu Local


 COD PROGRAM FR 10Agenti fiscali


COD PROGRAM FR 11Referenti stare civilă


COD PROGRAM FR 13 – Referenti Secretari Protocol


COD PROGRAM P002 – Administrarea partimoniului unitatilor APL


COD PROGRAM PO03 Evaluarea, reevaluarea și inventarierea patrimoniului


COD PROGRAM PS 01 Asistenta socială – Autoritate tutelara


COD PROGRAM PS 06 Managementul Serviciilor Sociale


COD PROGRAM  SSU – Sef serviciu Situații de Urgenta

DETALIERE PROGRAME 2018

FORMARE PERFECTIONARE 2018

– In urma finalizarii programelor de perfectionare participantii vor dobandi un certificat eliberat de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor ACEF sau Certificat eliberat de Autoritatea Națiomală de Calificări – fost C.N.F.P.A., după caz.

– Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor ACEF – ACEF organizeaza cursuri si programe de perfectionare cu tematici propuse de beneficiari/parteneri, la sediul institutiei acestora sau in alte locatii solicitate de beneficiari pentru grupuri de minim 15 participanti.

– Pentru inscriere va rugam sa trimiteti formularul de inscriere descărcat din pagina INSCRIERI la nr. de fax 021 – 231 22 66, 031 805 33 57,  sau pe e-mail la office@acef.info.ro.

– Termenul limita de inscriere va fi cu cel putin 5 zile inainte de inceperea programului.

Posted in APL

IMPLEMENTARE S.C.I.M. – OSSGG nr. 400/2015 – PAS CU PAS

PENTRU O IMPLEMENTARE CONFORMĂ A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL, VĂ INVITĂM SĂ ANALIZAȚI OFERTA NOASTRĂ CU TITLU GRATUITPRIVIND IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL ASTFEL:


PASUL 1

  1. La nivelul fiecărei instiuții publice se identifică funcțiile de conducere și ocupanții acestora;
  2. Se inventariază personalul care poate face parte din Comisia de monitorizare și implementare a controlului intern managerial – numită în continuare ″COMISIE″
  3. Se va emite decizia, dispoziția privind implementarea S.C.I.M. după utmătorul model:

ATENȚIE!

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE VA FI DESEMNAT CA FIIND CEA DE-A DOUA PERSOANĂ CA AUTORITATE DUPĂ ORDONATORUL DE CREDITE

Model DECIZIE GRUP DE LUCRU


PASUL 2

1.COMISIA va stabili grupuri de lucru pentru fiecare standard care să includă specialişti în problematica vizată de standardul respectiv (poate fi aleasă şi altă soluţie)

2.La propunerea grupurilor de lucru, COMISIA va stabili compartimentele la care un standard este aplicabil sau nu (decizia de stabilire va fi reanalizată ulterior)

3.Se identifică cerinţele standardului

4.Se identifică prevederile aplicabile standardului din actele normative indicate ca referinţe principale

5.Se identifică prevederile aplicabile standardului din normele şi regulamentele specifice domeniului, entităţii, compartimentului (pentru fiecare compartiment)

6.Se identifică elemente de bună practică în aplicarea standardului

7.Se întocmesc chestionare de analiză a diferenţelor (“gap analysis”) între prevederile aplicabile şi practica curentă a compartimentului

8.Se stabilesc activităţi, documente etc. necesare implementării standardului

9.Structura specializată evaluează periodic progresele înregistrate privind conformitatea cu standardul şi dispune măsuri de corectare a deficienţelor

COMISIA VA DEFINI PROCEDURILE DE SISTEM – PS – NUMEROTATE DE LA 01 LA 16 CÂTE STANDARDE SUNT


PASUL 3

VOM PREZENTA IMPLEMENTAREA FIECĂRUI STANDAR ÎN PARTE ASTFEL: 


STANDARD 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA 

1 Fisa de implementare Standard 1 – Etica integritatea Ianuarie 2016

2 Plan de implementare Standard 1 – Etica integritatea Ianuarie 2016

3 Chestionar de verificare a implementarii standardului 1 Ianuarie 2016

PS 01 STANDARD 1 ETICA SI INTEGRITATE

Pentru o implemetare completa a standardului 1 va trebui sa întocmiți un registru cu semnăturile de luare la cunăștință despre prelucrările Codului etic.


STANDARD 2 – ATRIBUȚII, FUNCȚII SARCINI

1 Chestionar de verificare insuşire standard 2 

2 Fisa de implementare Standard 2 – Atributii, functii, sarcini

3 Plan de implementare Standard 2 – Atributii, functii, sarcini

PS 02 STANDARD 2 ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

FOARTE IMPORTANT – SE INTOCMESTE LISTA CU TOATE ACTIVITATILE EXISTENTE LA NIVEL DE INSTITUȚIE SI ACESTE ACTIVITĂȚI SE DISTRIBUIE SALARIAȚILOR

NICI O ACTIVITATE FARA SALARIAT SI NICI UN SALARIAT FARĂ ACTIVITATE


STANDARD 3 – COMPETENȚA PERFORMANȚA 

DETALII OFERTA CAZARE SI CONDITII DE ACCES 2018

DETALII CAZARE

– Cazarea va incepe dupa ora 18:00, în ziua inceperii programului – Dacă există disponibilitate cazare se poate efectua și înainte de această oră – TREBUIE SA VĂ INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA CAZĂRII MAI DEVREME DE ORA 18.00.

– Participarea la programele de perfectionare organizate de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor ACEF nu este CONDIȚIONATĂ de cazare.

– Participantii isi pot asigura prin mijloace proprii cazarea, insa trebuie mentionat in fisa de inscriere “FĂRĂ CAZARE“.

– La rezervarea camerei in regim single, un insotitor are cazarea cu mic dejun gratuita.

Plata eventualelor costuri legate de prezenta copiilor sau a unei a treia persoane adulte cu PARTICIPANTUL LA PROGRAM se efectueaza la receptia hotelului.

– Pentru aceste informatii va rugam sa ne contactati la numerele de telefon:

0724 90 30 80;

0740 414 231;

021 231 22 66.

NOU! La toate locațile se poate opta și pentru mai puține nopți de cazare astfel:

– 6 NOPȚI CAZARE – Duminică – Sâmbătă – suma se diminuează proporțional (De ex: 3.199 lei pt. 7 nopți | 3.199 : 7 = 457 lei/zi | 457 X 6 = 2.742 lei)

– 5 NOPȚI CAZARE – Duminică – Vineri (457 X 5 = 2.285 lei)

DETALII CURS

  • Cursurile au o durată de 7 zile  – 42 ORE, încep de Duminică și se finalizează Duminică 
  • Cursurile au o durată de 6 ore/zi

DETALII CAZARE 1.

LA SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, POIANA BRAȘOV, GURA HUMORULUI, CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA, MARAMUREȘ – VIȘEUL DE SUS:

– Se asigură cazarea în cameră single pentru participant;

– Nu se achită nimic pentru însoțitor;

– Este asigurat micul dejun pentru participant și însoțitor;

– Se asigură 100 lei/zi/CAMERĂ pentru masă sub forma bonului cont/cameră, sumă la dispoziția participantului;

NOU! – LA SOLICITAREA PARTICIPANTULUI SE POATE ALOCA O ALTĂ SUMĂ PENTRU MASA (MAI MARE SAU MAI MICA)

DETALII CAZARE 2.

LA MARE 

2.1. HOTEL VICTORIA – MAMAIA ȘI HOTEL CAPITOL – JUPITER 

– Se asigură cazarea în cameră single pentru participant;

– Nu se achită nimic pentru însoțitor;

– Este asigurat micul dejun pentru participant și însoțitor;

  • REGIM COMPLET 

2.2. HOTEL PICCADILLY – MAMAIA

– Se asigură cazarea în cameră single pentru participant;

– Nu se achită nimic pentru însoțitor;

– Este asigurat micul dejun pentru participant și însoțitor;

– Se asigură 100 lei/zi pentru masă sub forma bonului cont/cameră – se pot utiliza după cum dorește participantul

DETALII CAZARE 3

CAZAREA ÎN DELTĂ = CRIȘAN PENSIUNEA CRIȘAN 

  • SE ASIGURĂ CAZAREA PENTRU PARTICIPANT ÎN REGIM SINGLE
  • CAZAREA CU REGIM COMPLET ESTE ASIGURATĂ PENTRU 5 NOPȚI DUMINICĂ – VINERI 

NOU! SE POT ORGANIZA PROGRAME ȘI ÎN LOCAȚII SOLICITATE DE DUMNEAVOASTRĂ.