ORGANIGRAMA

  • ADUNAREA GENERALĂ A AOCIAȚILOR – TOTALITATEA MEMBRILOR
  • CONSILIUL DIRECTOR – 3 PERSOANE ALESE
  • DIRECTOR EXECUTIV – 1 PERSOANĂ NUMITĂ
  • FINANCIAR CONTABILITATE ȘI R U – 1 CONTABIL ȘEF ȘI 1 EXPERT RU
  • PROIECTE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – 2 PERSOANE
  • PREGĂTIRE PROFESIONALĂ – 1 SEF DEPARTAMENT ȘI 2 ADMINISTRATOR FORMARE
  • ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV, ȘI IT. – 1 EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, 1 ADMINISTRATOR, 1 EXPERT IT

TOTAL = 11 POSTURI