Institutii de artă și cultură


de Formare Invatamant preuniversitarPrograme 2020 – Institutii de arta si cultura – cu prevederi HG 714/2018

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎNAINTE DE A INITIA PROCEDURA DE ACHIZITIE UN PROGRAM UNUI, VĂ INVITAM SĂ ANALIZAȚI PREVEDERILE HG NR. 714/2018.

VĂ PROPUNEM SPRE ANALIZA EXTRAS DIN CUPRINSUL ACESTEIA:

DUPĂ ANALIZĂ, VĂ ROG SA RĂSPUNDEȚI LA DOUĂ ÎNTREBĂRI:

  1. CARE ESTE POZITIA DUMNEAVOASTRĂ PE PERIOADA PARTICIPĂRII LA CURS (PREZENT LA PROGRAM, TRIMIS, DELEGAT, FACTURĂ, CONCEDIU DE ODIHNĂ ………)?
  2. DACĂ SA OPTAT PENTRU ALTĂ SUMĂ DECÂT 230 LEI RESPECTIV 345 LEI – CARE ESTE BAZA LEGALA DUPĂ CARE SA FUNDAMENTA ACEASTĂ SUMĂ?
ÎN PLUS

București, 13 septembrie 2018. Nr. 714. ANEXA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE personalului sunt autorizate și instituite pot să dispună de o delegare și de la detașa în alte localități, precum și în toate depozitele în interesul serviciilor

ARTĂ. 1

(1) Drepturile și obligațiile personale autorizate și instituite în mod public, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care depinde de timp și deține în continuare localitate, precum și în caz de depășire în privința serviciilor, sunt stabiliți în anexă îngrijirea față de partea integrantă a deciziei, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede altfel.

(1)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

    1. a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;
  1. b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

(5) ART. 4 (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2) În situația în care organizatorul instructajelor sau al altor activități în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa și/sau cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, după caz.

ATR. 8   În cuprinsul întregului act normativ, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860 / 2006  privind drepturile și obligațiile personale autorizate și instituționale pentru a-și putea administra delegarea și detașarea în alte localități, precum și în caz de depășire, în ceea ce privește serviciul local, în ceea ce privește serviciul local, cu modificări și completări ulterioare, trebuie  luate în considerare o hotărâre fixată .