CURSURI – ORGANIZATE

nu imaginăm Formare

 

 

PENTRU VIZUALIZA OFERTA DE PROGRAME 2019 APASATI AICI!

 

 

Programe 2019 – Administratie Publica Locala 2019

Programe 2019 – Administratie Publica Locala 2019 – fara prevederi HG 714

Programe 2019 – Instituții de artă și cultură 2019

Programe 2019 – Invatamant preuniversitar 2019

– În urma finalizării programelor de perfecționare, participanții vor dobândi un certificat eliberat de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării  Competențelor ACEF sau Certificat eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări – fost CNFPA, după caz.

– Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențelor ACEF – ACEF organizează cursuri și programe de perfecționare cu teme propuse de beneficiari / parteneri, la sediul instituției sau în alte locații solicitate de beneficiari pentru grupuri de minimum 15 participanți.

– Pentru inscriere va rugam sa trimiteti formularul de inscriere downloadat din pagina INSCRIERI  la nr. de fax 021 – 231 22 66, 031 805 33 57, sau pe e-mail la office@acef.info.ro.

– Termenul de înscriere va fi cel puțin 5 zile înainte de începerea programului.

DETALII CAZARE

– Cazarea se va incepe dupa ora 18:00, in ziua inceperii programului.

– Participarea la programele de perfecționare organizate de Asociația Profesională de Formare, Standardizare și Evaluare a Competențelor ACEF  nu este condiționată de cazare .

– Participantii sunt asigurati prin mijloace proprii ale cazarii, insa trebuie mentionati in fisa de inscriere “fara cazare”.

Plata eventualelor costuri legate de prezența copiilor sau a unui adult cu dumneavoastră se efectuează la recepția hotelului.

– Pentru aceste informatii va rugam sa ne contactati la numerele de telefon:

0724 90 30 80;

0740 414 231;

021 231 22 66 .

 

DETALII CURS

  • Cursurile au o durată de 7 zile, începând de la Duminică și finalizează  Duminică 
  • Cursurile au o durată de 6 ore / zi

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎNAINTE DE A INITIA PROCEDURA DE ACHIZITIE A UNUI PROGRAM, VĂ INVITAM SĂ ANALIZAȚI PREVEDERILE HG NR. 714/2018.

VĂ PROPUNEM SPRE ANALIZA EXTRAS DIN CUPRINSUL ACESTEIA:

DUPĂ ANALIZĂ, VĂ ROG SA RĂSPUNDEȚI LA DOUĂ ÎNTREBĂRI:

  1. CARE ESTE POZITIA DUMNEAVOASTRĂ PE PERIOADA PARTICIPĂRII LA CURS (PREZENT LA PROGRAM, TRIMIS, DELEGAT, INVOIT, CONCEDIU DE ODIHNĂ………) ?
  2. DACĂ S-A OPTAT PENTRU ALTĂ SUMĂ DECÂT 230 LEI RESPECTIV 345 LEI – CARE ESTE BAZA LEGALA DUPĂ CARE S-A FUNDAMENTA ACEASTĂ SUMĂ ?
EXTRAS

Bucureşti, 13 septembrie 2018.  Nr. 714. ANEXA 1

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

ART. 1

(1) Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede altfel.

(1)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

  1. a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;
  2. b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

(5) ART. 4 (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2) În situația în care organizatorul instructajelor sau al altor activități în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa și/sau cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, după caz.

ATR. 8  În tot cuprinsul actelor normative, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcută la prezenta hotărâre.