CURSURI – ORGANIZATE

nu imaginăm Formare

PENTRU A VIZUALIZA OFERTA DE PROGRAME 2020 APASATI AICI!

Programe 2020 APL 2020 cu prevederi HG 714/2018

Programe 2020 – Institutii de arta si cultura – cu prevederi HG 714/2018 – cu prevederi HG 714

Programe 2020 – Invatamant preuniversiatar – CU prevederile HG 714/2018

– În urma finalizării programelor de perfecționare, participări vor dobândi un certificat eliberat de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării Competențiale ACEF sau Certificat eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări – fost CNFPA, după caz.

– Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluarea Competențelor ACEF –  organizează cursuri și programe de formare/perfecționare cu teme propuse de beneficiari/parteneri la sediul instituției sau alte locații propuse de aceștia  pentru grupuri de minimum 15 participanți.

– Pentru inscrieri va  fi trimis un formular de inscriere descarcat INSCRIERI  la nr. de fax 031 – 425 29 18, sau pe email:office@acef.info.ro

DETALII CAZARE

– Cazarea se va afla după ora 18:00, în ziua inceperii programului.

– Participarea la programele de perfecționare a organizării de Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluarea  Competențelor ACEF  nu este condiționată de cazare .

DETALII CURS

  • Cursuri au o durată de 7 zile, începând cu Duminica și finalizează Duminică 
  • Cursuri au o durată de 6 ore / zi

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎNAINTE DE A INITIA PROCEDURA DE ACHIZITIE UN PROGRAM UNUI, VĂ INVITAM SĂ ANALIZAȚI PREVEDERILE HG NR. 714/2018.

VĂ PROPUNEM SPRE ANALIZA EXTRAS DIN CUPRINSUL ACESTEIA:

DUPĂ ANALIZĂ, VĂ ROG SA RĂSPUNDEȚI LA DOUĂ ÎNTREBĂRI:

  1. CARE ESTE POZITIA DUMNEAVOASTRĂ PE PERIOADA PARTICIPĂRII LA CURS (PREZENT LA PROGRAM, TRIMIS, DELEGAT, INVOIT, CONCEDIU DE ODIHNĂ ………)?
  2. DACĂ SA OPTAT PENTRU ALTĂ SUMĂ DECÂT 230 LEI RESPECTIV 345 LEI – CARE ESTE BAZA LEGALA DUPĂ CARE SA FUNDAMENTA ACEASTĂ SUMĂ?
IN PLUS

București, 13 septembrie 2018. Nr. 714. ANEXA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE personalului autorităților și instituțiilor publice pot desfășura delegarea și detașarea în alte localități, precum și în cazul depunerii în interesul serviciilor

ARTĂ. 1

(1) Drepturile și obligațiile personale autorizate și instituite în mod public, indiferent de modul de finanțare și subordonare, care depinde de timp și deține în continuare localitate, precum și în caz de depășire în privința serviciilor, sunt stabiliți în anexă îngrijirea față de partea integrantă a deciziei, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede altfel.

(1) Persoana delegată se întrunește o localitate situată la distanță cuprinsă între 5 și 50 km de localitate în îngrijire În funcție de acestea sunt locul permanent al beneficiarilor de întreprindere sau indemnizația delegării, în cuantum de  20 lei / zi , indiferent de funcția pentru îngrijirea o îndeplinirea și autoritatea sau instituția publică în îngrijirea în funcție de a putea trece în timp.

(2) Persoana delegată întrunind o localitate situată la distanță mai mare de 50 km de localitate în îngrijire sunt locul permanent de lucru și de îngrijire nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de beneficiari pentru o alocație zilnică de delegare compusă din:

    1. a) o indemnizație de delegare, în cuantum de 20 de lei / zi, indiferent de funcție pentru îngrijirea sau îndeplinirea și autoritatea sau instituția publică în îngrijirea în cazul în care se poate avea în vedere;
  1. b) o alocație de cazare, în cuantum de 230 lei / zi, în limitarea căreia trebuie să poată acoperi cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situații temeinice fundamentate, majorarea alocației de cazare în apropiere. (2) lit. b) cu până la  50%.

(4) Indemnizația de delegare sau alocația zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea documentelor justificative, cu excepția situației în cazul în care se află alin. (3).

(5) ART. 4 (1)  Persoanele trimise sau chimate, fiecare instrucțiune sau alte activități în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiarilor de drepturi reglementate pentru prezentarea hotărârii pentru personalul delegat.

(2)  În situația în îngrijire a  organizatorului instructajelor sau altor activități în legătură cu sarcini de serviciu  asigură o masă integrală și / sau cazarea  participanților,  aceștia nu beneficiază  de indemnizație de delegare și / sau alocația de cazare, după caz.

ATR. 8   În cuprinsul întregului act normativ, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860 / 2006  privind drepturile și obligațiile personale autorizate și instituționale în funcții de instituții publice și care trebuie să fie detașate în alte localități, precum și în caz de depășire, în ceea ce privește serviciul local, în ceea ce privește serviciul local, să poată schimba și să rămână în continuare, trebuie să  ia în considerare o poziție fixă .