Instituții de artă și cultură

Programe 2021 – Institutii de arta si cultura- fara prevederi HG 714

Programe 2021 – Institutii de arta si cultura- cu prevederi HG 714

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎNAINTE DE A INITIA PROCEDURA DE ACHIZITIE UN PROGRAM UNUI, VĂ INVITAM SĂ ANALIZAȚI PREVEDERILE HG NR. 714/2018.

VĂ PROPUNEM SPRE ANALIZA EXTRAS DIN CUPRINSUL ACESTEIA:

DUPĂ ANALIZĂ, VĂ ROG SA RĂSPUNDEȚI LA DOUĂ ÎNTREBĂRI:

  1. CARE ESTE POZITIA DUMNEAVOASTRĂ PE PERIOADA PARTICIPĂRII LA CURS (PREZENT LA PROGRAM, TRIMIS, DELEGAT, FACTURĂ, CONCEDIU DE ODIHNĂ ………)?
  2. DACĂ SA OPTAT PENTRU ALTĂ SUMĂ DECÂT 230 LEI RESPECTIV 345 LEI – CARE ESTE BAZA LEGALA DUPĂ CARE SA FUNDAMENTA ACEASTĂ SUMĂ?
ÎN PLUS

București, 13 septembrie 2018. Nr. 714. ANEXA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE personalului autorităților și instituțiilor publice pot desfășura delegări și detașări în alte localități, precum și în cazul depunerilor în interesul serviciilor

ARTĂ. 1

(1) Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepția cazurilor când prin lege se prevede altfel.

(1)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

    1. a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;
  1. b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

(5) ART. 4 (1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.

(2)  În situația în îngrijire a  organizatorului instructajelor sau altor activități în legătură cu sarcini de serviciu  asigură o masă integrală și / sau cazarea  participanților,  aceștia nu beneficiază  de indemnizație de delegare și / sau alocația de cazare, după caz.

ATR. 8   În cuprinsul întregului act normativ, orice referire la Hotărârea Guvernului nr. 1.860 / 2006  privind drepturile și obligațiile pentru personal autorizat și instituții funcționale de instituții publice și care trebuie să aibă grijă să se detașeze în alte localități, precum și în caz de depozit, în ceea ce privește serviciul local, în ceea ce privește serviciul privat, să poată schimba și să se schimbe rămâne în continuare, trebuie să  ia în considerare o poziție fixă .