DESCĂRCAȚI FIȘA CU DETALIILE CURSULUI SELECAT

PENTRU O BUNĂ INFORMARE CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL ȘI DETALIEREA PROGRAMELOR DE FORMARE PERFECȚIONARE ORGANIZATE DE ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ ACEF VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE FIȘA PROGRAMULUI ASTFEL:

PENTRU A VIZUALIZA FIȘA APASATI PE TITLUL CURSULUI


COD PROGRAM A001 – Achizitii publice – Implementarea procedurilor


COD PROGRAM A008Managementul timpului


COD PROGRAM U001 – Amenajarea teritoriului și urbanism


COD PROGRAM F003 Aplicarea Codului fiscal si a CPF in serviciile de taxe și impozite locale


 COD PROGRAM F007 Contabilitate publica armonizată cu directivele europene


COD PROGRAM F010 Finanțepublice locale și contabilitatea instituțiilor


COD PROGRAM FO12 Impozite si taxe locale si colectarea lor


COD PROGRAM FO16 Managementul achizitiilor publice


COD PROGRAM FR 01 Aleși locali 


COD PROGRAM FR 02 – Secretari Consiliu Local


 COD PROGRAM FR 10Agenti fiscali


COD PROGRAM FR 11Referenti stare civilă


COD PROGRAM FR 13 – Referenti Secretari Protocol


COD PROGRAM P002 – Administrarea partimoniului unitatilor APL


COD PROGRAM PO03 Evaluarea, reevaluarea și inventarierea patrimoniului


COD PROGRAM PS 01 Asistenta socială – Autoritate tutelara


COD PROGRAM PS 06 Managementul Serviciilor Sociale


COD PROGRAM  SSU – Sef serviciu Situații de Urgenta