Echipa

 PERSONAL PROPRIU – SCHEMA DE INCADRARE

TRAINERI ŞI COLABORATORI:

PENTRU A VĂ ÎNSCRIE ÎN ECHIPA COLABORATORILOR NOȘTRI ÎN CALITATE DE TRAINERI PENTRU PROGRAMELE DIN OFERTA DE FORMARE/PERFECTIONARE PROPUSĂ PRECUM ȘI PENTRU PROGRAMELE PE CARE DORIȚI SĂ LE IMPLEMENTATI, VĂ RUGĂM SĂ COMPLETATI FORMULARUL de mai jos

CERERE FORMATOR

NOTE PRIVIND INCADRAREA PERSONALULUI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE: Conditii de angajare ACEF