Certificari

AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC

Auditul intern reprezinta o serie de activitati si actiuni corelate, extrem de important in cadrul oricarei organizatii, desfasurat in vederea verificarii conformitatii documentelor interne cu procedurile aplicate. Astfel, se face o analiza diagnostic, se identifica neconcordantele si apoi se aplica masurile corective necesare.

Auditul intern se desfasoara conform Normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari; acestea cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare si Codul de etica pentru profesia de auditor intern.

GRUP TINTA
Programul se adreseaza personalului de conducere sau executie cu atributii in planificarea, desfasurarea si finalizarea misiunilor de audit intern sau beneficiari ai acestor activitati din societati comerciale / firme care aplica reglementarile emise de CAFR si/sau Grup.

Cursul este structurat conform noilor cerinte privind formarea profesionala a adultilor care impun o tehnica de invatare bazata pe foarte multe aplicatii practice pentru o mai justa intelegere si aplicare a informatiilor teoretice. Astfel, cursul imbina in mod util cele doua parti componente (partea teoretica si partea practica), cu unicul scop de a intampina nevoile cursantilor de a aplica efectiv ceea ce li se ofera in partea teoretica a cursului.

OBIECTIVE
Dobandirea de cunostinte si abilitati necesare realizarii misiunilor de audit intern intr-un mod profesionist

MANAGER DE PROIECT

Asociația Profesională ACEF – este un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea unui proiect cu finanțare europeană. Pentru a fi bun învață de la cei mai buni.

Cursul “Manager de proiect” are menirea de a transmite informații cu privire la mărirea șanselor pentru a finanța un proiect precum și etapele pasa fi alocat asimilării de cunoștințe cu pas pentru implementarea acestuia. Formarea se desfășoară pe baza metodei învățării experiențiale, astfel încât cel puțin 70% din timp va fi alocat aplicațiilor și 30 % va fi alocat asimilării de cunoștințe. Lucru în echipă va sta la baza acestor aplicații, cursanții vor fi grupați în echipe care vor lucra împreună pe întreaga durată a cursului la elaborarea unei cereri de finanțare.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

Cursul “Manager proiect” este un curs de specializare cu certificare ANC, fost CNFPA.

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de Manager proiect ( cod COR 242101)

Obținerea certificării va da dreptul absolventului de a practica meseria de Manager Proiect

TEMATICĂ ȘI STRUCTURĂ

 • Dezvoltarea abilităților de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect;
 • Dezvoltarea abilității de a identifica corect o problemă, de a dezvolta o idee de proiect și de a o încadra într-un Program Operațional în vedrea obținerii unei finanțări nerambursabile din Fonduri Structurale;
 • Creșterea performanțelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp oportun provocărilor apărute pe parcursul implementării proiectului;
 • Creșterea capacității de a înțelege și de a răspunde cerințelor clienti/beneficiarilor proiectului;
 • Familiarizarea cu lucru în echipă și lucru sub presiunea timpului;
 • Dezvoltarea de abilități necesare evaluării și monitorizării unui proiect;
 • Completarea corectă a documentelor necesare accesării fondurilor structurale;
 • Îmbunătățirea abilităților de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare de timp) implicate de un proiect
 • Utilizarea/completarea corectă a documentelor necesare accesării fondurilor structurale;
 • Îmbunătățirea capacității de gestionare a relațiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relației cu finanțatorul, îmbunătățirea capacității de monitorizare și evaluare a proiectelor și creșterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL DE “MANAGER PROIECT”

Trainingul se adresează tututror celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în doeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea și implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect și mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Se vor folosi ca studii de caz diverse proiecte care au obținut finanțare și ale căror rezultate au fost pe măsura așteptărilor.

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

De ce acum un curs de Expert Achiziții Publice?
Procesul de achiziţii publice este unul dinamic, în permanentă modificare şi completare.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

Cursul “Expert achiziții publice” este un curs acreditat de statul român și recunoscut în Uniunea Europeană. Participând la Cursul “Expert achiziții publice” veţi înţelege mecanismele de funcţionare ale domeniului achizițiilor publice, veţi primi trucuri de gestionare a unei licitații şi a dificultăţilor pe care le întâmpinaţi.

Cursul “Expert achiziții publice” (cod COR 214946, cod COR vechi 241940) este un curs de perfecţionare cu certificare ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului).

TEMATICĂ ŞI STRUCTURĂ

Legislație relevantă pentru domeniul achizițiilor publice:

 • Domeniul de aplicare al OUG 34/2006;
 • Principiile procedurii de achiziție publică
 • Planificarea procedurilor de achiziție publică;
 • Etapele procedurilor de achiziție publică;
 • Proceduri de achiziție publică- reguli și excepții;
 • Reguli de publicitate a procedurilor;
 • Modalități speciale de atribuire – acord cadru;
 • Modalități de atribuire prin mijloace electronice;
 • Proceduri on-line vs. Proceduri off-line;
 • Soluționarea litigiilor;
 • Analiză spețe CNSC propuse de trainer și de participanți;
 • Sancțiuni prevăyute de OUG 34/2006;
 • Concluzii. Întrebări și răspunsuri

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL DE„ EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE” ?

Pentru autoritățile contractante:

 • modalități de planificare eficientă și de alocare optimă a resurselor;
 • soluții pentru optimizarea planurilor de achiziții și realizarea acestora potrivit necesităților întocmai și la timp;
 • soluții de concepere a unor documente de atribuire corecte, proporționate, neanulabile;
 • soluții de analiză și evaluare sau interpretare a ofertelor prezentate de participanți la procedurile organizate;
 • modalități de comunicare cu ofertanții. Cum, când și ce se comunică?
 • componența și constituirea dosarului de achiziție publică;

Pentru participanții din poziția de ofertant:

Abordarea segmentului achizițiilor publice din prisma dezvoltării, perfecționării sau inițierii acestora ca palier de vânzări în companiile de origine:

 • prin prezentarea resurselor și beneficiilor directe și imediate ale sistemului electronic e-licitație.ro;
 • prin tehnici de studiere a documentelor de atribuire;
 • prin logica întocmirii unei oferte corecte și competitive;
 • prin susținerea acesteia pe tot parcursul evaluării sale;
 • prin prezentarea tehnicilor de atragere a unui contract, indiferent de decizia comunicată de către autoritatea contractantă

Deopotrivă, cursul iși propune să ofere participanților însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare și selecție a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare și control a riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri și modalități de contestare și de soluționare a contestațiilor.

FORMATORI

Formatorul: este persoana care reușește să îi facă pe oameni să își depășească barierele și să reușească, fără a-i forța, fără a-i convinge!

Se spune că lucrurile se fac în viaţa la timpul lor.

Ideal ar fi să le iei pe rând, să îţi dai timp să le trăieşti şi să le laşi să te transforme. Din păcate, suntem mereu contra cronometru şi poate că uneori, în goana după dezvoltarea planului profesional, pierdem prea mult din cel personal. Şi invers. Sunt rare situaţiile în care faci un lucru care îţi permite dezvoltarea bidirecţională în urma căruia te simţi împlinit şi transformat, în urma căruia simţi că ceaţa se ridică şi direcţiile se conturează şi devin clare.

Cursul de Formator este unul dintre acele lucruri. Nu poţi să rămâi neschimbat, la fel cum nu poţi să nu pleci de la curs cu dedicaţie şi iubire faţă de această meserie. Sigur, să fii trainer e greu, dar îţi poate da cele mai mari satisfacţii pe care mintea umană le poate percepe.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – ANC.

TEMATICĂ ŞI STRUCTURĂ

 • Generează traineri capabili (stau marturie zecile de promoții de traineri care au urmat acest curs);
 • Vei beneficia de suport post-formare. Trainerul tău îți va rămâne la dispoziție pentru orice întrebare timp de șase luni;
 • Este un curs realizat după o metodă inovativă și unică, bazat în proporţie de 80% pe aplicații practice;
 • Meriți să beneficiezi de un curs de calitate și un suport de curs pe măsură;
 • Este un curs unde chiar dacă ai venit pentru certificare, sigur vei primi mult mai mult: curaj, atitudine, siguranță, clarificare și perspective reale în cariera de trainer.

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL DE „FORMATOR”?

Cursul se adresează persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională respectând cerinţele UE privind cadrul european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională;
Trainerilor cu experienţă în domeniul livrării serviciilor de formare profesională care vor să obţină acreditarea ANC;
Instructori, profesori, traineri care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare.